Rea

Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) och beskriver hur Original Brands Sweden AB, org. nr 556834-9699, Saltängsvägen 59, 721 32 Västerås, e-mail: integritet@kidsbrandstore.se (”KidsBrandStore”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

KidsBrandStore tycker det är viktigt med din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur KidsBrandStore samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på integritet@kidsbrandstore.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy och rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad på denna. 

Genom att genomföra en order hos KidsBrandStore, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att KidsBrandStore använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du genomför en order.


Personuppgiftsansvarig

KidsBrandStore är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Personuppgiftsbiträden

KidsBrandStore använder oss utav personuppgiftsbiträden som behandlar och hanterar personuppgifter för vår räkning, för att vi ska kunna fullfölja ändamålen. När dina personuppgifter delas med en part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller partens integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Vi har personuppgiftsbiträden för:

 • Statliga myndigheter som vi är skyldiga att dela med enligt lag eller vid misstanke av brott
 • Transporter (Logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (Betaltjänstleverantörer)
 • IT-tjänster (Drift, support och underhåll av IT-lösningar)
 • Kundtjänst (System för hantering av ärenden rörande kundsupport)
 • Annonstjänster (Återrapportering av orderdata)


Personuppgifter

De personuppgifter KidsBrandStore samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför order eller kontaktar kundtjänst är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • IP-adress 
 • Kundnummer
 • Betalningsreferens


När dina personuppgifter behandlas

För att du ska kunna besöka vår webbplats, genomföra order av varor, generera bonus på ditt konto och kontakta oss för service eller information via vår kundtjänst måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Efter genomförd order skapas ett kundkonto automatiskt hos KidsBrandStore för lagring av bonuspoäng, inköpshistorik, hur du interagerar med webbplatsen, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.

Om du inte vill få kommunikation i form av marknadsföring kan du när som helst välja bort den genom att avregistrera dig för nyhetsbrev eller SMS. Instruktioner finns med i varje utskick.

Vid kontakt med kundtjänst samlar KidsBrandStore in uppgifter som du själv uppger för att kunna genomföra återkoppling. Övriga uppgifter som lagras vid kontakt via chatt eller liknande är IP-adress. 


Varför behandlar vi uppgifter om dig?

KidsBrandStore behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende KidsBrandStore´s och utvalda samarbetspartners varor.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt SMS.
 • Utföra för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.
 • Förhindra bedrägerier samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.


Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

Som kund hos oss har du rätt att:

 • Få se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.
 • Få din information raderad under vissa förutsättningar.
 • Göra invändning mot viss behandling av dina personuppgifter.


Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig?

Som kund hos oss har du rätt att se vilka uppgifter vi sparar om dig samt hur de används av oss. Genom en skriftligt undertecknad ansökan kan du kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Vår hantering är manuell vilket gör att det kan ta upp till 30 dagar innan informationen kan skickas till dig. Ett registerutdrag kan endast skickas till den verifierade adress som vi har hos oss.

Begäran om registerutdrag skickas till:
Original Brands Sweden AB
Attn: Personuppgiftsansvarig
Saltängsvägen 59, 721 32 Västerås


Hur gör jag om jag vill radera all information ni har om mig?

Som kund har du alltid rätt att få din data raderad/anonymiserad. Om du vill radera dina uppgifter loggar du in på “Mitt konto” och klickar på “Radera kunddata”. Vi kommer då att radera den kunddata som lagrats så snart som möjligt. 

Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.


Lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

KidsBrandStore baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra köp, leverera dina varor samt presentera orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med KidsBrandStore samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala ordersummor, köpta varumärken eller specifika varor. KidsBrandStore behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan KidsBrandStore ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄNDAMÅL RÄTTSLIG GRUND PERSONUPPGIFTER LAGRINGSTID
Orderhantering, leverans, retur/byte, reklamation och garantiärende. Fullföljande av avtal om köp (köpvillkor)
 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinfo, logginfo
3 år
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinfo, logginfo
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra KidsbrandStore och samarbetspartners varor genom individanpassade erbjudanden via post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinfo, logginfo
2 år efter att du senast varit aktiv hos KidsBrandStore, till exempel genom att order eller kontakt av kundtjänst.
Administration av konto Fullföljande av avtal om konto vid köp (köpvillkor)
 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinfo, logginfo
 • Köphistorik
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Egna lämnade uppgifter
3 år eller fram tills du själv väljer att radera ditt konto.
Kundservice Samtycke
 • Namn, adress, telefon samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinfo, logginfo
 • Köphistorik
 • Information om ditt kontoinnehav
 • Egna lämnade uppgifter
30 dagar efter att kundserviceärendet är slutfört.

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. KidsBrandStore kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka KidsBrandStore rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

KidsBrandStore sparar orderrelaterade uppgifter och information om kunder i 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med KidsBrandStore. Analysdata såsom Google Analytics sparas i upp till 50 månader.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

KidsBrandStore kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part som ingår i KidsBrandStore´s koncernbolag och endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av KidsBrandStore om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata KidsBrandStore rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Skyddet av personuppgifter

KidsBrandStore har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Hos oss på nätet hittar ni barnkläder av högsta kvalite för barn och ungdomar - Märkeskläder online!

certifierad ehandel